Spelberoende kan orsaka hjärnskador

En ny studie visar att kommunikationen mellan vissa hjärnområden är nedsatt hos personer som lider av hjarnan-casinoportalen-sespelmissbruk. Den säger att sjukdomen troligen snarare kan skyllas på en avvikelse i hjärnan än en svag karaktär, som många tror.

Människor som lider av spelberoende kan enkelt spendera tusentals kronor på poker, spelautomater och betting, även om bankkontot är tomt och det inte finns pengar till mat, hyra eller bensin. De spelar ohämmat utan att tänka vidare över de konsekvenser det faktiskt får.

Ett av de viktigaste problemen bland människor som är spelberoende är en brist på självkontroll. De kan helt enkelt inte kontrollera sina handlingar. Spelmissbrukare hånas ofta för sin brist på ryggrad och att inte kunna sluta medan det går bra. En ny intressant studie, vars resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS visar att bristen på självkontroll, i själva verket, handlar om en avvikelse i hjärnan – i motsats till icke-spelare.

”Vi har lyckats bevisa att personer om lider av spelberoende har mindre självkontroll än vad friska personer har, och det är relaterat till förändringar i hjärnan” säger Kristine Rømer Thomsen, PhD studerande vid Center for Integrativ Neurovidenskab vid Århus Universitet, som har varit med och genomfört undersökningen.

Problemspelare kunde inte sluta

Efter att låtit personer som lider av missbruk göra en uppgift som gick ut på att hålla sig under kontroll och vara fokuserad, gjorde forskarna en upptäckt. Under experimentet ombads deltagarna att trycka på en knapp varje gång det dök upp ett kors upp på skärmen framför dem – men inte om det omedelbart efter visadeberoende-casinoportalen-ses en ny bild av en cirkel. Gjorde det det skulle de inte trycka på knappen.

Som väntat så hade spelmissbrukare mycket svårare att inte trycka på knappen än de deltagare som var friska. Alla deltog i försöket under lika villkor. För att forskarna skulle kunna följa med i vad som sker i hjärnan under tiden blev alla deltagare placerade i en MEG-scanner som kartlägger hjärnans aktivitet medans det att uppgiften utfördes.

Försvagade erfarenheter

I den medvetna upplevelsen finns det alltid en form av självmedvetenhet, vilket indikerar att det är en person som har erfarenhet. Detta kan både vara ett ”minimalt självmedvetande”, vilket kan bestå av en känsla av ägarskap över någon eller något, eller så kan det vara en ”förstärkt självkännedom”, som vi ofta ser i reflektionen av oss själva.

Forskarna var särskilt intresserade av att undersöka kommunikationen mellan två regioner av hjärnan som man vet hjälper till att fastställa och definiera självmedvetenhet – det som hjärnforskare själva kallar för ”jaget” – och det som man räknar med avgör hur bra du är på att lägga band på sig själv eller hur mycket man kan styra sig själv i givna situationer.

Med hjälp av MEG-scannern kunde forskarna kartlägga de aktiviteter som skedde i de områdena av hjärnan. De kunde därmed se hur och hur mycket områdena kommunicerade med varandra.

Försöket avslöjade att kommunikationen mellan nätverkets två viktigaste områden – ’mediale prefrontal cortex/gyrus cinguli anterior’ längst fram i hjärnan och ’medial parietalcortex/gyrus cinguli posterior’ längst bak i hjärnan – var försvagad hos de personer med sjukdomen spelberoende.

Andra typer av beroende

Arne Møller, som är klinisk lektor och också var en del i studien, har i tidigare fall dokumenterat att signalstoffet dopamin i mycket högre grad var inblandat hos dem med spelberoende i jämförelse med friska försökspersoner.

18-arsgransPersoner som har problem med spelande har i allmänhet lite för låg nivå av dopamin, vilket gör att de längtar efter att få spela eftersom det kan öka deras dopaminnivåer en aning. Detta gäller endast i de fall då spelaren känner sig osäker och fattar riskfyllda beslut i stället för att agera rationellt och fatta välgrundade beslut. Detta är en av många förklaringar till varför det är så svårt för spelmissbrukare att inte trycka på knappen och hålla tillbaka … även när de vet att det är fel.

”Våra resultat understryker vikten av brist på självkontroll i utvecklingen av missbruk. Vare sig det gäller droger eller spel. För patienterna är det bra att vi kan visa att brist på självkontroll är relaterad till förändringar i hjärnan. Det bidrar till att understryka att det är en sjukdom”, säger Kristine Rømer Thomsen.

De nya resultaten gör inte bara forskarna klokare när det gäller spelmissbruk, utan hjälper också att förstå generella beroendeproblem bättre.

Tidigare studier av både alkoholister och narkomaner visar nämligen också på försvagad självkontroll med exakt samma uppgift och metod. De danska forskarna är de första i världen att visa detta sammanhang för spelberoende också.

Felet, eller snarare svagheten i studien, är att tyvärr kan du inte använda den för att bedöma vad som kom först: om bristande självkontroll och förändringar i hjärnan kan skyllas enbart på spel, eller om det är dessa brister som provocerade fram beroendet.

”Vi behöver fler studier för att besvara de frågorna. Det är viktigt att påpeka att våra resultat visar en försvagad självkontroll och relaterade förändringar i hjärnan som är oberoende av tidigare droganvändning. Detta tyder genast på att det faktiskt är förändringar i hjärnan och bristen på självkontroll, som kom först”, säger Kristine Rømer Thomsen.